Όροι Επιστροφών

Πριν από κάθε επιστροφή πρέπει απαραίτητα να προηγηθεί συνεννόηση με τον υπεύθυνο του ηλεκτρονικού καταστήματος στο τηλέφωνο 2310637761.

Έχετε την υποχρέωση να ελέγξετε το προϊόν για την καλή λειτουργία του εντός 15 ημερών από την παραλαβή του.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του στις παρακάτω περιπτώσεις:

1-Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος μας σας έχει σταλεί άλλο προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

2- Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προϊόν παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος και εφ΄όσον έχουν τηρηθεί οι όροι χρήσης και τοποθέτησης που ορίζονται στην εγγύηση του.

3- Στις περιπτώσεις που επιθυμείτε να το αλλάξετε με κάποιο άλλο, και εφ΄όσον ανήκει στην κατηγορία διαθέσιμο. Στα προϊόντα που είναι «Κατόπιν Παραγγελίας» η επιστροφή δεν είναι δυνατή.

Στις περιπτώσεις 1 και 2 αφού παραλάβουμε και ελέγξουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, σας στέλνουμε το συντομότερο δυνατόν το σωστό προϊόν, αναλαμβάνοντας κάθε κόστος μεταφοράς, της επιστροφής του παλιού και της αποστολής του νέου. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ζητήσετε είτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή την επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται εντός 15 ημερών από την παραλαβή και τον έλεγχο του προϊόντος .

Στην περίπτωση 3 έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αλλαγή του προϊόντος με διαφορετικό προϊόν, αναλαμβάνοντας εσείς το κόστος επιστροφής του, καθώς και το κόστος αποστολής του νέου. Αν δεν επιθυμείτε την αλλαγή του με άλλο προϊόν και επιθυμείτε την επιστροφή των χρημάτων σας, θα σας παρακρατηθεί το μεταφορικό κόστος αποστολής και επιστροφής του προϊόντος και θα σας επιστραφεί το 90% του υπολοίπου ποσού.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να είναι πλήρες, η συσκευασία του να είναι αυτή με την οποία αγοράστηκε και να είναι και αυτή σε άριστη κατάσταση.

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί ελλιπές ή κατεστραμμένο, η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να μην δεχθεί την επιστροφή του.

Τέλος, το προϊόν προς επιστροφή πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα έγγραφα που το συνόδευαν κατά την αγορά του – Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Δελτίο αποστολής, Απόδειξη Λιανικής.

Σε περίπτωση που εταιρεία μας αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή λειτουργεί κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις.